Verbinding verbroken

Om veiligheidsredenen werd de verbinding verbroken.